Teori ve Uygulamada Vergi Ödeme Gücü Pdf İndir

Kitap Özeti

1- vergilemenin meşruiyeti vergilendirme ilkeleri ve vergi ödeme  gücü ilkesi arasındaki ilişki2-vergilemede ödeme gücü kuramı ve ödeme gücünü kavramaya yönelik uygulamalar3-Türk gelir mevzuatında ödeme gücüne yönelik düzenlemeler ve türk vergi sisteminde gelir vergisinin ödeme gücünü kavraması açısından değerlendirilmesi